curs-instructor-fitness
ABC Fitness Moldova
Cursuri acreditate
în curând

Prezentare generală

Prezentare generală

Instructorul de fitness, având cod COR -342302 îşi desfăşoară activitatea în spaţii/săli special amenajate şi dotate cu echipamente specifice.

În desfăşurarea activităţii sale, instructorul de fitness utilizează un complex de echipamente (aparatele şi accesoriile de fitness), cărora le asigură permanent funcţionalitatea (prin verificare şi întreţinere curentă), cu respectarea condiţiilor precizate în regulamentul intern al sălii.

Instructorul de Fitness trebuie să dovedească o pregătire polivalentă, care îl califică în optimizarea potenţialului fiziologic și motric al participanţilor la programele de fitness.

Acesta îi instruiește, îi monitorizează și îi motivează pe clienți.

Competențele profesionale specifice instructorului de fitness:

  • Întreţinerea curentă a aparatelor de fitness;
  • Organizarea activităţii cu clientul;
  • Stabilirea programului de fitness;
  • Instruirea clienţilor;
  • Monitorizarea activităţii clienţilor.

Informații curs

  • Durată 80 ore
  • Lecții