curs-personal-trainer
ABC Fitness Moldova
Cursuri acreditate
18 noiembrie

Prezentare generală

Prezentare generală

Conform legislaţiei din România, respectiv legislaţiei Uniunii Europene, şi respectând Standardul occupational-  Cod COR 342304 – Instructor aerobic-fitness (Standard elaborat de firma ABC FITNESS în colaborare cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universitatii Ecologice în anul 2012), Instructorul de aerobic – fitness îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau ca angajat al unor diverse instituţii cu caracter public sau privat, cum ar fi şcoli şi cluburi de aerobic-fitness, centre de agrement, centre educative pentru copii şi adolescenţi, conform normelor legale din domeniul activităţilor instructive, recreative şi de divertisment.

Instructorul de aerobic fitness (Personal Trainer-ul) este specialistul care se ocupa de optimizarea potenţialului fiziologic şi estetica corporală a participanţilor/clienţilor, precum şi de dezvoltarea calităţilor motrice la un nivel superior celui iniţial, fapt care reclamă o pregătire aprofundată şi polivalentă.

Instructorul de aerobic-fitness este un bun cunoscător al tipologiilor de caractere umane, el trebuie să asigure un climat favorabil desfăşurării activităţilor propuse, care să permită desfăşurarea activităţilor de instruire conform planificării şi îndeplinirea obiectivelor propuse în condiţii de menţinere a unei bune dispoziţii tuturor participanţilor/clienţilor.

Pe de altă parte, instructorul de aerobic-fitness, în cadrul unor furnizori de formare profesională autorizaţi, poate deveni formator pentru noi categorii de instructori, fiind implicat în activitatea de formare a deprinderilor şi atitudinilor de instruire a celor interesaţi de domeniul sportului comercial şi să promoveze activitatea de aerobic-fitness ca pe o profesie sau parte a unei profesii.

Competențele profesionale specifice instructorului de aerobic-fitness:

Asigurarea climatului favorabil desfăşurării instruirii

Monitorizarea participanţilor pe parcursul procesului de instruire

Instruirea participanţilor în regim ”Personal Trainer”

Informații curs

  • Durată 180 ore
  • Lecții